Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Pomoc dla przedsiębiorców odczuwających skutki wprowadzonego stanu epidemicznego

Dla kogo pomoc?

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Turawa, którzy na skutek wprowadzonego stanu epidemicznego znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Najważniejsze dla nas będą podmioty, które prowadzą działalność w obszarach, których dotyczy wprowadzone ograniczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku.

O jakie ulgi będzie można wnioskować?

- rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych z terminem spłaty do końca 2020r.,

- odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych na okres 6 miesięcy,

- umorzenie zaległości podatkowych za 2020 rok, jeżeli przedsiębiorca utracił zdolność finansową spowodowaną panującą sytuacją epidemiologiczną.                                                                                                           

Ulgi mogą dotyczy takich opłat jak:

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportowych

- opłata targowa

- czynszów z umów najmu i dzierżawy

Ważne!!!

Ulga i umorzenie czynszu mogą być przyznane tylko na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Każdy z wniosków będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek w wersji papierowej można złożyć w skrzyni podawczej przy UG w Turawie, wysłać tradycyjną pocztą, elektronicznie przez skrzynkę podawczą EPUAP lub mailowa na adres ug@turawa.pl

Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 4212 012

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.