Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego dot. kosultacji społecznych na temat "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego dot. kosultacji społecznych na temat "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

PDFObwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego.pdf (108,42KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.