Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zasady funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z pandemią

W tym czasie z poradnictwa będzie można skorzystać za pośrednictwem tzw. środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, telefon). W tym celu należy wypełnić formularz (link poniżej), wykonać skan lub zdjęcie podpisanego pisma wraz z oświadczeniem i przesłać do Starostwa Powiatowego w Opolu pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiatopolski.pl, a następnie  czekać na wyznaczenie terminu porady.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.