Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dla przedsiębiorców

W związku z sytuacją jaka obecnie ma miejsce i niedogodnościami z tym związanymi przypominamy, że wszelkie wpisy do CEiDG można wykonywać osobiście przez system ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego. Może tego również dokonać księgowa posiadająca profil zaufany. Nie wymaga to wówczas potwierdzenia przez urzędnika złożenia wniosku. W każdej innej sytuacji należy skontaktować się z urzędem pod nr tel. 77 4212 012 wew. 108 lub 508 789 591 w godzinach pracy urzędu.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.