Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBSZARU WSI TURAWA

Informujemy, że z wyłożonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Północnej części obszaru wsi Turawa można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu 77 42 12 012 wew. 7.

Zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Turawa z dnia 13.02.2020r. w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony będzie do dnia 24 marca 2020r.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.