Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

UWAGA PACJENCI!!!

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia - zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

REJESTRACJA PACJENTÓW – WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE:

 • Ośrodek Zdrowia w Turawietel.: 774212083
 • Ośrodek Zdrowia w Chrząstowicach (dotyczy Pacjentów z Osowca i Kadłuba Turawskiego) – tel.: 775506808 / 663955676

 

 • Pacjentom udzielane będą teleporady – w godzinach pracy przychodni,
 • W sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza – wtedy możliwe będzie wejście do przychodni,
 • Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz wystawienia niezbędnych recept,
 • Nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie.

 

ZE WZGLĘDU NA PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.