Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dot. funkcjonowania urzędu w związku z koronawirusem

Szanowni Mieszkańcy, kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych środków zaradczych.

W związku z powyższym, zgodnie z decyzjami rządu informuję, że w Gminie Turawa wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach i szkołach podstawowych zostają odwołane w terminie od 16 do 25 marca 2020 roku.

Ponadto ograniczamy do minimum działalność placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

Najbliższe dni 12 i 13 marca to okres przejściowy, podczas którego w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zorganizować nagłej opieki.

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną apelujemy do mieszkańców o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Turawa do spraw szczególnie pilnych. Prosimy o kontakt z urzędem drogą mailową bądź telefoniczną. Wszystkie niezbędne numery znajdą Państwo tutaj: Informator o Urzędzie

Na parterze budynku magistratu uruchomiono biuro podawcze z punktem informacyjnym.

W związku z powyższym poruszanie się po budynku Urzędu zostaje wstrzymane z wyjątkiem tego nowo powstałego biura.

Przypominamy również, że wszelkie opłaty można uiszczać za pomocą bankowości internetowej. Numery kont bankowych dostępne są tutaj: Informator o Urzędzie

Prosimy o opiekę nad osobami starszymi, ponieważ są w grupie bardziej narażonej na chorobę wywoływaną koronawirusem. Proszę o cierpliwość i zachowanie spokoju, działania, które podejmujemy mają na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jesteśmy w stałym kontakcie z innymi służbami i stosujemy się do zaleceń instytucji państwowych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy również o monitorowania aktualności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Gminy Turawa oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Turawa
Dominik Pikos

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.