Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA dot. usuwania azbestu w 2020r.

Kwota dofinansowania zadania:

  • do 70 % całości kosztów ze środków WFOŚiGW w Opolu,
  • 30 % środki z budżetu Gminy Turawa

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie: od 6 marca 2020r. do 27 marca 2020r. w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, sekretariat pok. 30 lub pok. 43 lub pok. 35 na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy Turawa lub pobrać ze strony internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl.

PDFZawiadomienie - nabór Wniosków azbest na 2020r.pdf (1,16MB)
DOCWniosek o dofinansowanie - Gmina Turawa 2020.doc (70,00KB)
DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest.doc (45,00KB)
DOCOcena - wzór z rozporządzenia.doc (78,50KB)
DOCKlauzula RODO.doc (34,00KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.