Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

osoby korzystające z poradni lekarskiej w ośrodkach w Osowcu i Kadłubie Turawskim.
Po wielu telefonach i rozmowach, burzy w urzędzie, patowa sytuacja obsługi lekarskiej została zażegnana.
Ośrodek zdecydowało się prowadzić Panaceum s.c. NZOZ z Chrząstowic.
Z uwagi na niezależne od nas procedury lekarz w Osowcu będzie przyjmował prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia (planuje się czwartek).
Informujemy pacjentów, którzy muszą udać się do lekarza lub wypisać receptę o możliwości zapisywania się już do ośrodka Panaceum w Chrząstowicach. Proszę przekazywać pielęgniarce informację, że są to pacjenci z Osowca oraz Kadłuba Turawskiego.

Oficjalną pisemną informację o rozwiązaniu umowy przez NFZ z dotychczasowym podmiotem świadczącymi usługi POZ otrzymaliśmy w środę 04 marca 2020r.

Z poważaniem
Wójt Gminy Turawa

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.