Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00 w siedzibie zlokalizowanej w Opolu
pl. Katedralny 2, w Domu Katechetycznym przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Kwalifikacja wojskowa to obowiązek dla wszystkich mężczyzn, ale też dla niektórych kobiet. Mężczyźni z Gminy Trawa zobowiązani są stawić się 1 lub 2 kwietnia a kobiety 18 marca. Wójt Turawy wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym Wójta dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny nieobecności. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

W 2020 roku przed powiatową komisją lekarską mają obowiązek stawić się:

  • mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy jeszcze nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  • osoby urodzone w latach 1999-2000 które:

- ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.

- wnioskowały o zmianę kategorii zdolności.

  • kobiety urodzone w latach 1996—2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej
  • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny może być zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, albo nałożona kara administracyjna w postaci grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Podczas kwalifikacji wojskowej należy poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim, na których podstawie powiatowa komisja lekarska określa kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień wydaje książeczkę wojskową. Osoby, które stawią się kwalifikacji wojskowej przenosi się do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, co oznacza, że w okresie pokoju osoba taka nie będzie powoływana do zasadniczej służby wojskowej.

 

Tekst: mjr Wojciech Bakalarz -WKU w Opolu

Do pobrania:

DOCXTerminy kwalifikacji wojskowej w 2020 r..docx (1,18MB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 19-02-2020 14:54

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 19-02-2020 15:03
Przewiń do góry