Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Miło nam poinformować, że wśród zadań rekomendowanych do dofinansowania
w 2020 roku znalazły się zadania czterech sołectw Gminy Turawa: Bierdzan, Kotorza Małego, Osowca i Węgier.

Projekt pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 polega na przyznawaniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego do budżetu gminy, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich.

O taką finansową pomoc będą mogły starać się wszystkie sołectwa w województwie, poprzez swoje urzędy gmin. Pełny cykl pomocy finansowej dotyczący realizacji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej będzie trwał 3 lata (2020-2022), z podziałem na poszczególne edycje ogłaszane każdego roku.

Pomoc finansowa ma objąć wszystkie opolskie sołectwa i służyć dobru wszystkich ich mieszkańców. Każda gmina będzie miała możliwość decydowania, który z sołeckich pomysłów zostanie zrealizowany jako pierwszy a każda społeczność będzie mogła wnioskować w kwocie maksymalnej do 5.000,00 zł.

 

Zadania realizowane w Gminie Turawa w roku 2020:

BIERDZANY – Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz projektora wraz z ekranem,

KOTÓRZ MAŁY – Budowa grilla na działce gminnej nr. 2326/282,

OSOWIEC – Wyłożenie placu zabaw bezpiecznymi płytami gumowymi,

WĘGRY – Zakup ekspresowego namiotu biesiadnego ALULine Professional.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.