Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

PDFOgłoszenie konkursu (173,33KB)Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

PDFOgłoszenie konkursu (163,33KB)

 


PDFwzór oferty.pdf (113,19KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.