Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Regionalna Konferencja Edukacyjna

W dniu 20.11.2019r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników samorządowych pt. „Edukacja ekologiczna w gminach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”, na którą gmina Turawa otrzymała zaproszenie. Konferencja została zorganizowana przez: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu i Urząd Miasta Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Celem Konferencji było podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami oraz działaniami prowadzonymi w obszarze edukacji ekologicznej.

Podczas Konferencji zaprezentowane były sposoby kształtowania postaw proekologicznych poprzez popularyzację zasad gospodarki odpadami.

Wśród obrad swoje wystąpienia prezentowali przedstawiciele: Uniwersytetu Opolskiego, Urzędu Miasta Opola Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Aglomeracji Opolskiej. 

Dla gminy Turawa udział w Konferencji był szczególnym wyróżnieniem ze względu na to, iż wśród prezentacji Programu omawiany był temat dotyczący naszej gminy pt.: „Formy edukacji ekologicznej w gminie Turawa”. W prezentacji, którą przedstawił Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos omówione zostały dotychczasowe działania gminy Turawa w zakresie edukacji ekologicznej. 

Resized_20191120_123041_2.jpeg

Resized_20191120_123613.jpeg

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.