Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kolejne dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu

Na zadania: „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł opalany pelletem w Oddziale Przedszkolnym w Zakrzowie Turawskim” oraz  w Publicznym Przedszkolu w Turawie” Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielił Gminie Turawa dotacji: do kwoty 16 800,00 zł na modernizację kotłowni w przedszkolu w Zakrzowie Turawskim oraz do kwoty 13 900,00 zł na wymianę kotła w przedszkolu w Turawie. Łączna kwota dotacji: 30 700,00 zł.

Wyżej wymienione placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowoczesne kotły, spełniające wymogi V klasy (certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012) oraz Dyrektywy UE dotyczące ekoprojektu (ecodesign).
W wyniku przeprowadzenia inwestycji zostaną osiągnięte efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przedmiotowe inwestycje przyczynią się również do:

- osiągnięcia celu energetyczno-środowiskowego w tym: redukcji emisji CO2  oraz pyłów,

- zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem budynków, w tym zmniejszenia ilości paliwa,

- poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Turawa.

Nowy obraz.jpeg Nowy obraz 2.jpeg
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.