Szanowni Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Wychowawcy i Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu serdeczne życzenia pomyślności, a także wielu osiągnięć i sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jednocześnie proszę przyjąć słowa uznania za pedagogiczny trud, serce i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Życzę Państwu, aby umiejętność budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska przynosiła efekty i satysfakcję
w odpowiedzialnej pracy nauczycieli i wychowawców.

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

Przewiń do góry