Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Wychowawcy i Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu serdeczne życzenia pomyślności, a także wielu osiągnięć i sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jednocześnie proszę przyjąć słowa uznania za pedagogiczny trud, serce i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Życzę Państwu, aby umiejętność budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska przynosiła efekty i satysfakcję
w odpowiedzialnej pracy nauczycieli i wychowawców.

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.