W dniach 7-8 września 2019r. w trakcie Dożynek Gminnych w Kadłubie Turawskim odbył się drugi tegoroczny PIKNIK EKOLOGICZNY, zrealizowany w ramach  partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Działanie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa i Gmina Komprachcice – Partnerami Projektu.

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców miasta Opola, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice.

Edukacja ekologiczna prowadzona w trakcie Dożynek Gminnych odbywających się w Kadłubie Turawskim w ramach Pikniku ekologicznego - adresowana była do mieszkańców Gminy Turawa, gości dożynkowych oraz turystów odwiedzających Jeziora Turawskie w czasie imprezy.

Głównym przesłaniem Pikniku była promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. Podczas imprezy przy okazji Gminnych Dożynek w Turawie mieszkańcy oraz goście dożynkowi dowiedzieli się jak dbać o środowisko naturalne i być Eko.

W trakcie Pikniku ekologicznego odbyło się wiele działań ekologicznych, w tym: wykład ekologiczny o tematyce związanej z gospodarką odpadami prowadzony przez eksperta w dziedzinie ochrony środowiska Pana Pawła Czupryna - ZAKŁAD ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKO-PRECYZJA PAWEŁ CZUPRYN 43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10.

Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać prelekcji o dwóch zakresach tematycznych:

- Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w Gminie Turawa w tym zmian w segregacji odpadów wprowadzonych od lutego 2020r.,

- Zagrożenia dla człowieka i środowiska wynikające z niewłaściwego postępowania
z odpadami, w tym zagrożenia związane ze spalaniem śmieci.  

Mieszkańcy mogli wziąć udział w dyskusjach odnośnie współczesnych zagrożeń dla człowieka i środowiska, a wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami. Dożynkowi słuchacze aktywnie uczestniczyli w wykładzie ekologicznym jak również w działaniach prowadzonych na scenie dożynkowej, gdzie prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami np.: konkursy wiedzy na temat prawidłowej segregacji śmieci, recyklingu surowców wtórnych itp.

Nagrodami dla zwycięzców były atrakcyjne zestawy gadżetów edukacyjnych np. zgniatarki do butelek PET, plecaki, torby ekologiczne, kubki, ekonotatniki, puzzle o tematyce ekologicznej, książki i zeszyty edukacyjne.    

Gmina Turawa w ramach Pikniku zorganizowała dodatkowo odrębny stragan ekologiczny tzw. miasteczko ekologiczne, w którym można było pozyskać materiały dotyczące właściwej segregacji odpadów, w tym broszury edukacyjne i materiały o szeroko pojętej ochronie środowiska oraz ciekawe gadżety ekologiczne. Pracownicy Urzędu Gminy Turawa, obsługując stoisko edukacyjne podczas Pikniku udzielali praktycznych wskazówek i rad jak właściwie segregować odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Przy stoisku edukacyjnym odbyły się również konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się losowania pytań konkursowych wiedzy o segregacji odpadów. Dla osób udzielających prawidłowe odpowiedzi czekały nagrody – zestawy gadżetów edukacyjnych.

W przedsięwzięciu wzięły również udział następujące instytucje i podmioty:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – stoisko edukacyjne,
  • Nadleśnictwo Turawa – stoisko edukacyjne,
  • Zakład Komunalny Sp. zo.o. Opole – stoisko edukacyjne,
  • Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa, która włączając się w piknik promowała ochronę wód - „Oszczędzając wodę, troszczysz się o środowisko”,
  • Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan – stoisko edukacyjne,
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów – stoisko edukacyjne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu reprezentowany był przez doradcę energetycznego,  który udzielał  informacji  nt. obecnie realizowanych przez WFOŚiGW w Opolu oraz NFOŚiGW programów wsparcia dla osób fizycznych - CZYSTE POWIETRZE, MÓJ PRĄD, w tym dla rolników m.in. w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Zakład Komunalny Sp. zo.o.,  który zajmuje się szeroką gospodarką odpadami komunalnymi, w tym prowadzi Centrum Przetwarzania Odpadów dysponował ciekawym  stoiskiem edukacyjnym, na którym również prowadzone były konkursy i warsztaty ekologiczne. W trakcie warsztatów prezentowane były zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami, korzyści płynące z recyklingu surowców wtórnych.

Z kolei pracownicy Nadleśnictwa Turawa promowali pozytywne postawy jak dbać o otaczające nas środowisko i przypominali o dobrych nawykach, aby nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były zanieczyszczone. Na stoisku Nadleśnictwa Turawa dzieci mogły zagrać na kole fortuny, tym samym sprawdzić swoją wiedzę o ekologii i ochronie środowiska. 

logotypy-pikniki.jpeg

Piknik ekologiczny został realizowany w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 10-10-2019 09:54

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 10-10-2019 09:58
Przewiń do góry