Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Usuwanie azbestu w gminie Turawa - dofinansowanie usuwania azbestu w 2019r.

Wójt Gminy Turawa informuje, iż został złożony wniosek przez Gminę Turawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie usuwania azbestu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

Dofinansowanie będzie obejmować prace: demontaż, transport, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia:

1. do 70% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez:

- WFOŚiGW w Opolu – do  4 220,75 zł;

- NFOŚiGW w Warszawie – do 4220,74 zł

2. 30% - udział środków Gminy Turawa tj. 3 617,79zł.

KOSZT zadania: 12 059,28 zł

 

Wykonawca zadania:

Logistyka Odpadów Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wyłoniony przez Gminę w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.