Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważna informacja dla mieszkańców Turawy i Turawy-Marszałek

Informujemy mieszkańców Turawy i Turawy-Marszałek, iż siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 6 została przeniesiona z siedziby Urzędu Gminy na Halę Sportową im. Joachima Halupczoka w Turawie przy ul. Opolskiej 47A. Lokal ten jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W związku z powyższym mieszkańcy Turawy i Turawy-Marszałek biorący udział w wyborach do Sejmu i Senatu proszeni są o udanie się do nowego lokalu wyborczego.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.