Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie do udziału w konkursach

W tym roku przypada XXV edycja Regionalnego Konkursu Literackiego "Ze Śląskiem na ty".

Celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii naszego regionu, zwłaszcza kulturze środowisk wiejskich. Jest to konkurs, którego główną ideą jest gromadzenie różnorakich zapisów na temat szeroko rozumianej tematyki śląskiej. Organizatorom konkursu chodzi o zbieranie i spisanie żywotnych jeszcze w pamięci starszych pokoleń przekazów na temat: obrzędów,legend, podań, ważnych wydarzeń lokalnych, historii rodzinnych, biografii mieszkańców (ciekawych postaci, niezwykłych osobowości), ginącego rzemiosła, zwyczajów, obyczajów.

Podane przykłady nie wyczerpują oczywiście innych zagadnień. Mogą nimi być na przykład tematy związane z architekturą (zarówno świecką, jak i sakralną), historią miejscowości, jej zabytkami. Generalnie można pisać o wszystkim, co zdaniem uczestnika konkursu zasługuje na uwagę i z jego punktu widzenia jest ważne dla kultury naszego regionu. Istotne jest, aby praca była autorska, napisana z przekazów, bądź osobistych doświadczeń i przeżyć autora. To ostatecznie od niego samego, jego wyobraźni, pisarskiego talentu, zależeć będzie oryginalność i wartość pracy, którą oceni powołane przez organizatorów jury.

Konkurs ma formę prac pisemnych. Ponieważ jednym z celów przedsięwzięcia jest także upowszechnianie śląskich gwar i dialektów, proponujemy uczestnikom konkursu, aby podjęli próbę napisania pracy w śląskim dialekcie - fonetycznie, w takim, jakim posługują się na co dzień. Osoby nie znające gwary mogą napisać pracę w języku literackim.

Do pobrania:

PDFRegulamin Ze Śląskiem na ty 2019.pdf (1,41MB)

DOCKARTA Zgłoszeniowa - Ze śląskiem na ty.doc (1,57MB)


Plakat---Śląsk-na-płótnie-.jpeg

Do pobrania:

PDFRegulamin - Śląsk na płótnie.pdf (158,88KB)

DOCXKarta zgłoszenia - śląsk na płótnie.docx (23,32KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.