Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Laureat I miejsca zostanie nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłoszonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2019 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 11 października br. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 44 82 124 oraz Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125.

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu Fundusz solecki-najlepsza inicjatywa.pdf (1,21MB)

DOCFORMULARZ zgłoszeniowy.doc (374,00KB)

DOCOŚWIADCZENIE autora zdjęć RODO do konsultacji.doc (379,00KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 26-09-2019 08:28

Przewiń do góry