Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dotycząca "Stypendium Wójta Gminy Turawa"

Szanowni Uczniowie i Rodzice.
 
Na wczorajszej sesji przedstawiłem Radzie Gminy Turawa projekt Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Turawa pod nazwą: "Stypendium Wójta Gminy Turawa”. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów skierowany jest do uczniów szkół podstawowych osiągających indywidualne sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. Jego celem będzie promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Turawa na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych i aktywności uczniów oraz stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej. Program przyczyni się również do promocji szkolnictwa Gminy Turawa.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący Gminę Turawa, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce lub mają wysokie osiągnięcia w dziedzinach artystycznych czy w sporcie będą mogli otrzymać jednorazowe stypendium. Nabór wniosków zaplanowany jest po zakończenie roku szkolnego. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów zostały określone w regulaminie, który można pobrać poniżej.

Do pobrania:

PDFUchwała Nr XII.53.19 oraz Regulamin.pdf (171,39KB)

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.