Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Piknik Ekologiczny 2019

7 września 2019 r.  – SOBOTA

 • ANIMACJE – program animacyjny z konkursami prowadzony przez firmę AMER EVENT:
 • Pogadanka na temat prawidłowej segregacji śmieci w gospodarstwach domowych
 • Konkurs wiedzy o prawidłowej segregacji w formie GIGA KRZYŻÓWKI
 • Konkurs na stworzenie haseł reklamujących poszczególne pojemniki na odpady
 • Konkurs dla rodzin na przestrzenny plakat zachęcający do prawidłowej segregacji odpadów
 • Strefa zabaw i animacji dla najmłodszych (kolorowanki, piaskownice, klocki)
 • NADLEŚNICTWO TURAWA – stoisko edukacyjne
 • GMINA TURAWAstoisko edukacyjne, konkursy przeprowadzane w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”
 • konkursy wiedzy o segregacji
 • warsztaty edukacyjne
 • zajęcia edukacyjne
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu
 • udział doradców energetycznych
 • udzielanie informacji  nt. obecnie realizowanych przez WFOŚiGW w Opolu oraz NFOŚiGW programów wsparcia dla osób fizycznych (CZYSTE POWIETRZE, MÓJ PRĄD), w tym dla rolników m.in. w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
 • Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.oedukacja nt. ochrony wód

 

8 września 2019r. - NIEDZIELA

 • WYKŁAD EKOLOGICZNY w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”

– ZAKŁAD ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKO-PRECYZJA PAWEŁ CZUPRYN 43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10

Pakiety tematyczne:

- Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w Gminie Turawa w tym zmian w segregacji odpadów wprowadzonych od lutego 2020r.,

- Zagrożenia dla człowieka i środowiska wynikające z niewłaściwego postępowania
z odpadami, w tym zagrożenia związane ze spalaniem śmieci.  

 • NADLEŚNICTWO TURAWAstoisko edukacyjne
 • ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. Opolestoisko edukacyjne – promocja prawidłowej gospodarki odpadami w regionie
 • GMINA TURAWA – stoisko edukacyjne, konkursy przeprowadzane w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”
  • konkursy wiedzy o segregacji
  • warsztaty edukacyjne
  • zajęcia edukacyjne
 • Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.oedukacja nt. ochrony wód
 • STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW I PRZYJACIÓŁ BIERDZAN  – stoisko edukacyjne

 • STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA DINOZAURÓW – stoisko edukacyjne

Działania w ramach Pikniku ekologicznego mają na celu: edukację ekologiczną poświęconą zagadnieniom gospodarki odpadami, promowanie pozytywnej postawy dot. segregacji odpadów, upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.

Głównym przesłaniem Pikniku ekologicznego jest promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. W trakcie imprezy uczestnicy dowiedzą się jak dbać o środowisko naturalne i być Eko.

Piknik ekologiczny jest realizowany w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

ekopiknik dożynki 2019.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.