W ramach konkursu nr RPOP.07.02.00-16-0041/18 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Projekcie organizowanym na terenie województwa opolskiego wspierającym aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia i osób pracujących, pod tytułem „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej”.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób pracujących/mieszkających/uczących się na terenie województwa opolskiego, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają poniższe kryteria:

  • wiek powyżej 30 roku życia,
  • status osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo lub pracującej będącej w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach Projektu oferujemy wsparcie mające na celu pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy, które obejmie:

  • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
  • grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pacy prowadzone przez doradcę zawodowego,
  • szkolenie zawodowe np. operator maszyn budowlanych, wózków widłowych, spawacz, murarz, kucharz, księgowy/księgowa, pracownik biurowy i inne
  • staże 3 lub 6-miesięczne.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zamieszczonym na stronie internetowej dedykowanej Projektowi: www.szkoleniaopole.pl

 

Zachęcamy również do kontaktu drogą telefoniczną i mailową:

519 441 123, 506 121 017

e-mail:

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-08-2019 09:58

Przewiń do góry