Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie

W ramach konkursu nr RPOP.07.02.00-16-0041/18 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Projekcie organizowanym na terenie województwa opolskiego wspierającym aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia i osób pracujących, pod tytułem „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej”.

Projekt skierowany jest do wszystkich osób pracujących/mieszkających/uczących się na terenie województwa opolskiego, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają poniższe kryteria:

 • wiek powyżej 30 roku życia,
 • status osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo lub pracującej będącej w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach Projektu oferujemy wsparcie mające na celu pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy, które obejmie:

 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
 • grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pacy prowadzone przez doradcę zawodowego,
 • szkolenie zawodowe np. operator maszyn budowlanych, wózków widłowych, spawacz, murarz, kucharz, księgowy/księgowa, pracownik biurowy i inne
 • staże 3 lub 6-miesięczne.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zamieszczonym na stronie internetowej dedykowanej Projektowi: www.szkoleniaopole.pl

 

Zachęcamy również do kontaktu drogą telefoniczną i mailową:

519 441 123, 506 121 017

e-mail:

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.