Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Inwestujemy w gminie Turawa

Gmina Turawa posiada wiele atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Widzimy w tym wielki potencjał, który chcemy przekazać inwestorom. W tym celu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. Otrzymaliśmy wiele merytorycznych wskazówek i będziemy planować kolejne spotkania w celu podjęcia współpracy.

Ponadto w ostatnich dniach czerwca zostały zakończone roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w miejscowości Węgry. Całkowita wartość inwestycji to ponad 200 000,00 zł.

W dniu 10 lipca 2019r. została podpisana umowa na remont kolejnych dróg na terenie Gminy Turawa – ul. Planetorza i ul. Nowej w miejscowości Turawa. Wykonawcą zamówienia jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów. Wartość robót budowlanych wynosi prawie 361 000,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i poboczami gruntowymi. Planowany termin wykonania zamówienia 09 września 2019r.

Wójt Gminy Turawa w dniu 09 lipca 2019 r. podpisał umowę, której przedmiotem jest Przebudowa kanału fabrycznego oraz przebudowa kanału ulgi w miejscowości Osowiec, gmina Turawa. Wartość umowy wynosi 445 260,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kwota dofinansowania wynosi 300 000 zł. Przebudowa kanałów polega na pogłębieniu i odmuleniu dna oraz uformowaniu i zabezpieczeniu skarp. Planowane roboty będą wykonywane do dnia 10 października 2019r.

spotkanie z wałbrzyską strefą.jpeg podpisanie umowy.jpeg

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.