Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapraszamy do udziału w konkursie

Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach:

  • na najlepszy regionalny produkt żywnościowy
  • na najlepszą potrawę regionalną

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 8 września 2019r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Lewinie Brzeskim.

Karty zgłoszeń należy wysłać lub dostarczyć osobiście do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2019r. z dopiskiem "Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich" na adres: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć TUTAJ

Do pobrania:

DOC2 Załącznik nr 2 Regulamin PRODUKT.doc (69,50KB)

DOC3. Załącznik nr 3 Regulamin POTRAWA.doc (64,00KB)

DOC5_Załącznik do Regulaminu ZGŁOSZENIE POTRAWA OPOLSKIE 2019.doc (145,00KB)

DOC6_Załącznik do Regulaminu ZGŁOSZENIE PRODUKT OPOLSKIE 2019.doc (114,50KB)

plakat.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.