W związku z opublikowanym w dniu 02.07.2019r. komunikatem Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) w Puławach odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce w piątym okresie raportowania za okres: 01.05 - 30.06.2019r., informuję, że suszą rolniczą objęte zostało także województwo opolskie, w tym Gmina Turawa.

Komunikat nr 5 można znaleźć pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Zgodnie z powyższym komunikatem w Gminie Turawa suszę ogłoszono dla gleby kategorii I tj. bardzo podatnej na suszę: dla zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, kukurydzy oraz dla gleby kategorii II tj. podatnej na suszę dla zbóż jarych.

Mapę kategorii glebowych można znaleźć pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/05/, gdzie można zweryfikować czy grunty zostały objęte suszą rolniczą.

Rolnicy którzy ponieśli ewentualne szkody w uprawach mogą je zgłaszać do Wójta Gminy Turawa do dnia 11 lipca 2019r.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 34.

 

Dominik Pikos
Wójt Gminy Turawa

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 05-07-2019 10:03

Przewiń do góry