Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

UWAGA ROLNICY SUSZA

W związku z opublikowanym w dniu 02.07.2019r. komunikatem Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) w Puławach odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce w piątym okresie raportowania za okres: 01.05 - 30.06.2019r., informuję, że suszą rolniczą objęte zostało także województwo opolskie, w tym Gmina Turawa.

Komunikat nr 5 można znaleźć pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Zgodnie z powyższym komunikatem w Gminie Turawa suszę ogłoszono dla gleby kategorii I tj. bardzo podatnej na suszę: dla zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, kukurydzy oraz dla gleby kategorii II tj. podatnej na suszę dla zbóż jarych.

Mapę kategorii glebowych można znaleźć pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/05/, gdzie można zweryfikować czy grunty zostały objęte suszą rolniczą.

Rolnicy którzy ponieśli ewentualne szkody w uprawach mogą je zgłaszać do Wójta Gminy Turawa do dnia 11 lipca 2019r.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 34.

 

Dominik Pikos
Wójt Gminy Turawa

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.