INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa

 

 

1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa. 

2. Konsultacje przeprowadzane są na podstawie przepisów:

- uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

3. Forma konsultacji.

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Turawa uwag, przy wykorzystaniu formularza zgłaszania uwag, w terminie od dnia 28 czerwca 2019 r. do dnia 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c:

1) osobiście w sekretariacie Urzędu;

2) listownie na adres Urzędu – data wpływu do dnia 12.07.2019 r.;

3) na adres elektroniczny: ug@turawa.pl.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 28 czerwca 2019 r. i zakończą w dniu 12 lipca 2019r. 

5. Wyniki konsultacji

Zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Gminy Turawa oraz w Biuletynie Informacji Publiczej.

Do pobrania:

PDFProjekt Uchwały 28.06.2019.pdf (3,13MB)

DOCformularz-zglaszania-uwag-1.doc (32,50KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 28-06-2019 16:59

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 28-06-2019 17:03
Przewiń do góry