Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacje dla rolników

Zachęcamy rolników do zapoznania się z informacjami przesłanymi przez KRUS Oddział Regionalny w Opolu dotyczącymi:

DOCXMama 4 Plus z prawem do Emerytury Plus.docx

DOCXRehabilitacja rolników 2019.docx

DOCXOSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI.docx

DOCXUbezpieczenie pomocnika rolnika, zasady opłacania składki.docx

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.