Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

W okresie wakacji 2019r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 • chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06-20.07.2019r.
 • wad postawy  i chorób układu ruchu w Jedlcu w terminie 08.07-28.07.2019r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
 2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2004-2012 (7-15 lat)
 3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać  w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl -  wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.
 4. Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski należy składać do 17 maja 2019r.

Druki wniosków można pobrać u pracowników w sali obsługi interesantów.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.