Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sprzątanie Świata w Gminie Turawa - 26.04.2019r.

logotypy-pikniki.jpeg

W związku z realizacją przez Gminę Turawa partnerskiego Projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno- edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" - Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0023/17-00 z 21.08.2018r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w dniu 26 kwietnia 2019r.  na terenie Gminy Turawa zaplanowana jest Akcja sprzątania świata.  Jest to druga edycja realizowana w ramach Projektu.
W akcji Sprzątania Świata biorą udział placówki oświatowe z terenu Gminy Turawa oraz Nadleśnictwo Turawa, Sołectwo Turawa i  Remondis Opole sp.z o.o.

sprzątanie świata 2019 - plakat.jpeg

Ulotka A4_SadziMY-str.1.jpeg

Ulotka A4_SadziMY-str.2.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.