Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nielegalne składowiska odpadów

Szanowni Mieszkańcy

W związku z występowaniem w ostatnim czasie na Opolszczyźnie kolejnych nielegalnych składowisk odpadów, Wójt Gminy Turawa apeluje do mieszkańców gminy o zgłaszanie miejsc, w których w sposób nielegalny przechowywane lub składowane są odpady, w tym substancje niebezpieczne, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz środowiska.

Informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach prosimy kierować do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy pod numerem telefonu: 77 4 212 012 wew. 123 / 104 lub do sołtysów poszczególnych sołectw.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.