Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie "Nasz Zakrzów Turawski" zaprasza do składania ofert. Szczegóły w załącznikach poniżej.
PDFzapytanie_infrastruktura drewniana.pdf (324,62KB)
PDFzapytanie_ściezki.pdf (329,57KB)
PDFformularz oferty.pdf (97,55KB)
DOCformularz oferty.doc (117,50KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.