Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Szkolenie dla rolników

Informujemy, iż w dniu 4 kwietnia 2019 o godz. 10.00 w budynku Straży Pożarnej w Ligocie Turawskiej odbędzie się szkolenie z zakresu "programu azotowego" dla rolników, którzy posiadają powyżej 10 ha lub 10 DJP.

Szkolenie organizuje Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.