Urząd Gminy w Turawie, Sołectwo Ligota Turawska oraz Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Turawa do wzięcia udziału w XV edycji konkursu kroszonkarskiego, który odbędzie się 09 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 9:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Turawskiej przy ul. Kadłubskiej 1.

 

R E G U L A M I N
konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych


ORGANIZATOR:

Urząd Gminy w Turawie, Sołectwo Ligota Turawska oraz Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej

CEL:

Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.

ZASADY KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Turawa oraz uczniowie szkół z terenu gminy Turawa.

2. By wziąć udział w konkursie należy zgłosić się w terminie określonym przez Organizatorów podając przy tym takie dane jak: imię, nazwisko oraz kategorię wiekową. Uczniowie dodatkowo podają szkołę.

3. Na konkurs należy przywieźć 1 ugotowane jajko (gotować co najmniej 2 godz.) następnie w czasie do 3 godzin należy to jajko ozdobić wybraną przez siebie techniką.

4. Prace oceniane będą według kategorii wiekowej w następujący sposób:

  1. rocznik 2013 - 2009                                   technika dowolna
  2. rocznik 2008 - 2003                                   technika dowolna
  3. rocznik 2008 - 2003                                   technika rytownicza
  4. rocznik 2002 i starsi                                  technika dowolna

5. W konkursie zabrania się używania jajek styropianowych, a preferowaną techniką zdobniczą jest technika rytownicza.

6. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

7. Kryteria oceny prac:
- zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
- precyzja i dokładność wykonania
- walory artystyczne

8. Prace biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

9. Warunkiem udziału niepełnoletniego ucznia w konkursie jest posiadanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego do udziału w konkursie.

10. Grupy szkolne na konkurs przyjeżdżają z opiekunem, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas konkursu oraz posiada pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych, o których mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć wykonanych prac, wizerunku wykonawcy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promujących konkurs.

12. Nagrody:

a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy
b) o przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

13. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

 

U W A G A ! ! !

Do 02 kwietnia 2019r. (wtorek) do godz. 13.00 należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:

- telefonicznie pod nr 77 42 12 012 wewnętrzny 108 bądź
- elektronicznie na adres:
podając takie informacje jak: imię, nazwisko oraz kategorię wiekową.

Uczniowie dodatkowo podają szkołę, do której uczęszczają.

 

Do pobrania:

DOCXZgoda rodziców opiekuna prawnego.docx (12,43KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 26-03-2019 09:31

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 26-03-2019 09:57
Przewiń do góry