Serdecznie zapraszamy rolników z województwa opolskiego do udziału w tegorocznej, już XVII, edycji Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

XVII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiegać będzie w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Etap powiatowy trwa od dnia jego ogłoszenia do 15 maja 2019 roku.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia. Wypełniony oraz podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 roku.

Komisja Konkursowa oceni zgłoszone gospodarstwa, biorąc pod szczególną uwagę: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami, stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej, rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym oraz estetykę gospodarstw.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Tradycyjnie Prezes KRUS zapewnia główną nagrodę dla zdobywcy I miejsca w etapie centralnym.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.krus.gov.pl oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu, a także w każdej Placówce Terenowej Kasy.

Współorganizatorom Konkursu sporo satysfakcji dostarczają zmiany w gospodarstwach uczestników i to, że jego laureaci będą mieli swoich następców i naśladowców dobrych praktyk w rolnictwie, którzy mogą inspirować innych rolników do działania, a najważniejszym efektem tej inicjatywy będzie spadek ilości wypadków.

Ważne terminy:

  • 29.03.2019r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
  • 20.05.2019r. - zakończenie etapu regionalnego.
  • 21.06.2019r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
  • 08.07 - 26.07.2019r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu oraz zgłoszenie udziału.pdf (3,12MB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 14-03-2019 14:07

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 14-03-2019 14:31
Przewiń do góry