Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

UWAGA zmiana terminu zebrania wiejskiego w Kotorzu Małym

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że termin zwołanego zebrania wiejskiego w KOTORZU MAŁYM, został przesunięty na dzień 26 lutego 2019r. na godz. 18.00 w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kotorzu Małym.

 

Porządek obrad  pozostaje bez zmian:

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i  Rady Sołeckiej.
  2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  3. Dyskusja i sprawy różne.

 

*  Jeżeli w zebraniu uczestniczyć będzie mniej niż 1/5 mieszkańców wyborów sołtysa i członków  rady sołeckiej dokonują mieszkańcy w drugim terminie, bez względu na frekwencję o godz. 18.15

Wójt Gminy Turawa

 /-/ Dominik Pikos

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.