Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie do konkursu

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pn. "Osobliwości przyrodnicze w obiektywie".

Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią, ochroną środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat uczęszczającej do szkół na terenie województwa opolskiego. Konkurs w swym założeniu ma propagować ideę związaną z ochroną rodzimej flory występującej na trenie województwa opolskiego, a zwłaszcza jej cennych elementów związanych z zadrzewieniami śródpolnymi, tradycyjnymi sadami i alejami przydrożnymi.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu fotograficznego.pdf (1,30MB)

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (1,99MB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.