Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pn. "Osobliwości przyrodnicze w obiektywie".

Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią, ochroną środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat uczęszczającej do szkół na terenie województwa opolskiego. Konkurs w swym założeniu ma propagować ideę związaną z ochroną rodzimej flory występującej na trenie województwa opolskiego, a zwłaszcza jej cennych elementów związanych z zadrzewieniami śródpolnymi, tradycyjnymi sadami i alejami przydrożnymi.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu fotograficznego.pdf (1,30MB)

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (1,99MB)

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 07-02-2019 13:06

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 07-02-2019 13:13
Przewiń do góry