Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Rada Gminy Turawa w pełnym składzie

W zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r. uzupełniających wyborach do Rady Gminy Turawa zostało wybranych dwóch radnych. Wybory te odbyły się w okręgu wyborczym nr 6 w Ligocie Turawskiej oraz w okręgu wyborczym nr 14 w Zawadzie.

Mieszkańcy Ligoty Turawskiej swoje głosy oddali na Panią Anetę Buczek, natomiast w Zawadzie zwyciężył Pan Artur Pikos.

Podczas sesji Rady Gminy Turawa, która odbyła się 25 stycznia 2019r. nowo wybrani Radni odebrali z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Turawie Pana Bartłomieja Kita zaświadczenia, że zostali prawomocnie wybrani na Radnych Rady Gminy Turawa. Następnie złożyli oni uroczyste ślubowanie. W ten oto sposób Rada Gminy Turawa w pełnym składzie będzie pracowała na rzecz mieszkańców gminy Turawa.

DSC02199.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.