Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Alarm I stopnia

Pył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia-2-str.1.png

Pył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia-2-str.2.png

Pył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia 22.01.2019.jpeg

Pył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia 22.01.20192.jpeg

Pył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia 21.01.2019-str.1.jpeg

Pył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia 21.01.2019-str.2.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.