Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wykaz przedsiębiorców

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa  oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Turawa.

Do pobrania:

DOCWykaz przedsiębiorców.stan na 26.10.2020.doc (78,00KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.