W latach 2014-2018r. dzięki pozyskanej  Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu  na terenie Gminy Turawa zostało usuniętych: 14 682,00 m² płyt azbestowych w przeliczeniu na masę odpadów: 180,542 ton

Pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Opolu w latach 2014-2018:

2014

2015

2016

2017

2018

23 865,13 zł

28 852, 19 zł

24 749,99 zł

7 991,99 zł

10 917,22 zł

RAZEM

dotacja z WFOŚiGW

w Opolu

 

96 376,52 zł

Koszty całkowite

113 384,14 zł

Zestawienie dot. usuwania azbestu w poszczególnych latach:

 

2014

2015

2016

2017

2018

powierzchnia w  m²

3 415,00

3 790,00

4 697,00

913,00

1 867,00

Masa w tonach

46,09

43,26

56,179

11,00

24,013

Ilość Wnioskodawców

szt

25

41

26

13

20

+ 3 obiekty gminne

Ilość obiektów/budynków

szt

16

28

18

9

12

Ilość pryzm

szt

11

16

14

6

11

 

Miejsce unieszkodliwienia

Składowisko firmy: Środowisko  i Innowacje

Sp.z o.o.  z siedzibą w

Dobrów 8,

28-142 Tuczępy

 

„Eko-Radomsko” z siedzibą w Radomsku

ul. Narutowicza 5b,

97-500 Radomsko

WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku

ul. Piłsudskiego 12/1,

23-200 Kraśnik

FCC Eko Radomsko

ul. Narutowicza 5b,

97-500 Radomsko Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Płoszów

Gmina Radomsko

Składowisko firmy:

Środowisko  i Innowacje

Sp.z o.o. 

z siedzibą  w Dobrów 8,

28-142 Tuczępy

 

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 14-12-2018 12:56

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 04-01-2019 11:51
Przewiń do góry