Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Czyste powietrze

W okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna odpadów jest znikoma a może stać się przyczyną bardzo poważnych konsekwencji.

Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone. Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach domowych, jak również na wolnym powietrzu. „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów podlega karze aresztu do 30 dni albo grzywny do 5 tys. zł”. 

Zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych.

BEZWZGLĘDNIE NIE MOŻNA PALIĆ

 • mebli zawierających substancje konserwujące
 • opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET
 • opakowań po chemikaliach
 • baterii, farb, lakierów, klejów, gum, opon
 • odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, skór
 • styropianu, przewodów, kabli
 • kolorowych gazet

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 180 do 500 stopni C. Przy niskiej temperaturze spalania oraz zbyt małym dostępie tlenu z domowych palenisk do atmosfery wydostają się nieoczyszczone, szkodliwe substancje chemiczne.

Spalanie śmieci w domowych piecach tworzy dym, który nie tylko wydziela nieprzyjemny zapach, ale także zanieczyszcza atmosferę związkami metali ciężkich, tlenkiem węgla i tlenkami azotu. Z kolei to skażone powietrze szkodzi ludzkiemu zdrowiu i zatruwa środowisko naturalne.

W paleniskach domowych powinniśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane. Powoduje to, że w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Za „pozorne oszczędności” podczas  spalania odpadów płacimy własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.