Gmina Turawa wspólnie z Miastem Opole oraz Gminą Komprachcice realizuje partnerski Projekt  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Projekt ten realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa i Gmina Komprachcice – Partnerami Projektu.

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie w latach 2018-2019 kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców miasta Opola, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice.

WARTOŚĆ Projektu w przypadku Gminy Turawa:

 • 141 270,00 zł,
 • dofinansowanie: 120 079,50 zł,
 • wkład własny: 21 190,50 zł.

Poniżej streszczenie zrealizowanych działań przez Gminę Turawa objętych w/w Projektem:

 1. Ekopiknik (edycja 2018) – w dniu 19 sierpnia 2018r. nad Jeziorem Średnim w Turawie
  • adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy i turystów odwiedzających Jeziora Turawskie,
  • w trakcie ekopikniku odbyło się wiele działań promocyjnych prawidłową gospodarkę odpadami, segregację odpadów, w tym: warsztaty recyklingowe, konkursy ekologiczne, stoiska edukacyjne, strefa dla dzieci oraz plac zabaw swobodnych,
  • w imprezie uczestniczyli dodatkowo: Nadleśnictwo Turawa, Remondis Opole, Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan;
 2. Piknik ekologiczny (edycja 2018) – w dniu 8 września 2018r. w trakcie Gminnych Dożynek w Turawie
  • adresowany do mieszkańców Gminy Turawa, gości dożynkowych oraz turystów odwiedzających Jeziora Turawskie w czasie imprezy,
  • w trakcie pikniku odbyły się: wykład ekologiczny o tematyce związanej z gospodarką odpadami prowadzony przez eksperta w dziedzinie ochrony środowiska Pana Mariusza Orzechowskiego – Specjalisty ds. ochrony środowiska i GIS - Pracownia analiz przestrzennych i środowiskowych EkoLogika, konkursy wiedzy na temat prawidłowej segregacji śmieci, gry i zabawy dla dzieci,
  • działania ekologiczne prowadzone były na scenie dożynkowej oraz przy stoiskach ekologicznych, przy których można było pozyskać materiały i broszury ekologiczne,
  • w imprezie uczestniczyli dodatkowo: Nadleśnictwo Turawa, Remondis Opole, Wodociągi i Kanalizacja  Turawa Sp. z o.o.
 3. Sprzątanie Świata (jesienna edycja 2018) - w dniu 12 października 2018r.  
  • plenerowa akcja o charakterze proekologicznym adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół z terenu Gminy Turawa,
  • sprzątane były obrzeża Jezior Turawskich po sezonie turystycznym, brzegi rzeki Mała Panew w Turawie, obrzeża lasów, poboczy dróg, ścieżek oraz poszczególne miejscowości,
  • w akcję sprzątania zaangażowane były następujące placówki oświatowe: 6 szkół (PG w Turawie, PSP w Turawie, PSP w Osowcu z Oddziałem Przedszkolnym, PSP Zawada, PSP Ligota Turawska z Oddziałem Przedszkolnym, PSP Bierdzany, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim) oraz 6 przedszkoli Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym, Bierdzanach oraz Turawie, Publiczne Przedszkole w Zakrzowie Turawskim, Publiczne Przedszkole w Zawadzie i Publiczne Przedszkole w Węgrach.
  • w trakcie sprzątania świata dodatkowo nad Jeziorem Średnim w Turawie odbyło się zarybianie zbiornika szczupakiem z udziałem Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu oraz Profesora Stanisława Podsiadłowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • Uczestnicy sprzątania: Remondis Opole Sp. z o.o., Dom Dziecka w Turawie, Areszt Śledczy w Turawie.
 4. Przedstawienia teatralne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III (edycja 2018) o tematyce związanej z gospodarką odpadami – odbyły się w dniach 15-17 października 2018r.
  • spektakle odbyły się w placówkach oświatowych naszej gminy, w której brały udział: Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu (przedszkole i klasy I-III), Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej i Oddział Przedszkolny w Zakrzowie Turawskim, Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kadłubie Turawskim (przedszkole i klasy I-III), Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach, Publiczne Przedszkole w Bierdzanach, Publiczne Przedszkole w Kotorzu Małym, Publiczne Przedszkole w Węgrach,  Publiczne Przedszkole w Zawadzie, Publiczne Przedszkole w Turawie oraz Niepubliczne Przedszkole Kubusiowa Akademia w Rzędowie;
  • spektakle były wystawione przez teatr pn.  BLASZANY BĘBENEK Sebastian Sienkiewicz,
  • uczestnicy przedstawień otrzymali gadżety edukacyjne oraz owoce – finansowane ze środków otrzymanych w ramach Projektu;
  • następna edycja tego typu wydarzeń dla przedszkoli i szkół zaplanowana jest na 2019 rok.

Głównym przesłaniem wyżej opisanych działań jest promocja prawidłowej gospodarki odpadami, zasad segregacji odpadów, promocja pozytywnych postaw proekologicznych. Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami, jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie m.in. poprzez zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku poprzez odpowiednie narzędzia kampanii promocyjnych, zaniechanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, zwiększenie stopnia odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych, zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości efektywnego prowadzenia indywidualnej gospodarki odpadami.

Edukacja ekologiczna w ramach Projektu „Wspólna akcja segregacja” zaplanowana jest jeszcze na rok 2019. Kampania informacyjno – edukacyjna prowadzona będzie dla gospodarstw domowych, oraz wszystkich grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy). Na początku 2019r. rusza bowiem kampania edukacyjna dla mieszkańców dot. systemu segregacji odpadów (wprowadzenie niebieskiego pojemnika).

W związku z tym, iż przy realizacji Projektu „Wspólna akcja segregacja” pracowało i pomagało wiele osób, zarówno w trakcie organizacji imprez (ekopiknik nad J. Średnim, piknik ekologiczny w trakcie dożynek, sprzątanie świata, teatrzyki) jak i w takcie innych prac związanych z Projektem, niniejszym SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM OSOBOM ZA POMOC.

Za udział w Projekcie „Wspólna akcja segregacja” podziękowania również kierujemy do: Nadleśnictwa Turawa, Remondis Opole Sp. z o.o., WiK Turawa Sp. z o.o., Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan, Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu oraz do wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Turawa.

Ekopiknik Turawa logotypy2.jpeg

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 03-12-2018 12:10

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 05-12-2018 08:40
Przewiń do góry