Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

I sesja Rady Gminy Turawa

23 listopada 2018r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Turawa, którą do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy prowadziła radna - senior Pani Róża Wieczorek.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Turawie Pan Bartłomiej Kita wręczył Radnym zaświadczenia, że zostali prawomocnie wybrani na Radnych Rady Gminy Turawa. Następnie złożyli oni uroczyste ślubowanie oraz wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną, potrzebną, aby wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Turawa został wybrany Pan Robert Sobczyk, wiceprzewodniczącymi zaś zostali Pani Iwona Duda oraz Pan Jerzy Farys. Ostatnim punktem obrad było wręczenie zaświadczenia o powołaniu na stanowisko Wójta Gminy Turawa Panu Dominikowi Pikosowi oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.

Skład osobowy Rady Gminy Turawa w kadencji 2018-2023 przedstawia się następująco:

Bochański Michał, Czech Barbara, Duda Iwona, Farys Jerzy, Golla Marek, Jonczyk Daniel, Moczko Sebastian, Netter Krzysztof, Sobczyk Robert, Śliwa Benedykt, Warzecha Leonard, Wieczorek Krystyna oraz Wieczorek Róża.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.