W dniu 12 października 2018 r. nad Jeziorem Średnim w Turawie w ramach szerokiego programu rewitalizacji Jeziora Średniego w Turawie przy współpracy z Panem Prof. dr hab. Stanisławem Podsiadłowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu przeprowadzono kolejne zarybianie. Pod nadzorem PZW Opole do zbiornika wpuszczono szczupaka, który w naturalny sposób wspomaga utrzymanie równowagi ekologicznej ekosystemu wodnego Jeziora Średniego. 

biomanipulacja.png

Dodatkowo zarybianie Jeziora Średniego w ramach tzw. biomanipulacji połączone było z akcją informacyjno-edukacyjną skierowaną do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej. Uczniowie w/w placówki brali czynny udział w zarybianiu poprzez własnoręczne wpuszczenie szczupaka do jeziora. 
Nad brzegiem Jeziora Średniego odbyła się również prelekcja Pana Prof. dr hab. Stanisława Podsiadłowskiego - pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którym Gmina Turawa współpracuje od 2008 roku w zakresie rewitalizacji  przedmiotowego zbiornika. Profesor Podsiadłowski wytłumaczył dzieciom na czym polega zrównoważone podejście do przyrody, w tym ochrona wód.  Zdaniem Profesora Podsiadłowskiego niezwykle istotnym jest angażowanie młodych ludzi w działania ekologiczne, bowiem w ten sposób budowane jest poczucie odpowiedzialności za środowisko.
Natomiast temat życia różnych gatunków ryb młodym ekologom ciekawie przedstawił uprawniony ichtiolog pan Jakub Roszuk – Dyrektor Biura Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. W celu wzbogacania wiedzy uczniów na temat ichtiologii uczniowie otrzymali od pana Dyrektora Roszuka plansze edukacyjne z opisem rodzimych gatunków ryb.     

W trakcie otwarcia wydarzenia Pan Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa uhonorował pana prof. dr hab. Stanisława Podsiadłowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za 10-letnią  współpracę w zakresie rewitalizacji Jeziora Średniego. Przypomnijmy że, Program rewitalizacji Jeziora Średniego w Turawie trwa od 2008 r. i był możliwy dzięki współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 
Za wieloletnią współpracę za opiekę nad zbiornikiem w zakresie gospodarki rybackiej Wójt Gminy Turawa złożył podziękowania na ręce Pana Jakuba Roszuka – Dyrektora Biura Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Od kwietnia 2009 r. Gmina Turawa współpracuje z PZW w tym przedmiocie. Specjalne podziękowania od Pana Wójta również otrzymał Pan Józef Wiatr - właściciel Baru „Zefirek” za udział w działaniach na rzecz Gminy Turawa.  
                
W ramach tego wydarzenia, uczniowie szkoły z Ligoty Turawskiej uczestniczyli w akcji „Sprzątania Świata”. Sprzątane były obrzeża Jeziora Średniego i Jeziora Małego. W ramach działania uczestnicy sprzątania otrzymali materiały do sprzątania: odpowiedniej kolorystyki worki na odpady oraz rękawice ochronne.  Zakup materiałów  był możliwy dzięki dotacji z projektu ”Wspólna akcja segregacja  – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.  Odbiór odpadów zapewniła firma Remondis Opole.  Głównym przesłaniem „Sprzątania Świata” jest promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. Podczas akcji uczniowie dowiedzieli  się jak dbać o środowisko naturalne i być Eko, a w ramach konkursów ekologicznych otrzymali materiały edukacyjne.

Akcja sprzątania świata jest realizowana  w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0023/17-00 z 21.08.2018 r. 

pasek.png

 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 17-10-2018 12:12

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 05-11-2018 15:16
Przewiń do góry