Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sprzątanie Świata w Gminie Turawa - 12 X 2018r.

W dniu 12 października 2018r. na terenie Gminy Turawa planowana jest akcja "Sprzątania Świata w Gminie Turawa" w ramach partnerskiego projektu pn. "Wspólna akcja segregacja –działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W akcji biorą udział placówki oświatowe z terenu Gminy Turawa.

Głównym przesłaniem "Sprzątania Świata" jest promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów, czyli czyste środowisko wokół nas. Podczas akcji uczniowie dowiedzą się jak dbać o środowisko naturalne i być Eko.  W ramach działania uczestnicy sprzątania otrzymają materiały do sprzątania: odpowiedniej kolorystyki worki na odpady oraz rękawice ochronne.  

Zakup materiałów  był możliwy dzięki dotacji  z projektu "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".  Odbiór odpadów zapewnia firma Remondis Opole.

Dodatkowo nad Jeziorem Średnim w Turawie Sprzątanie Świata (sprzątane będą obrzeża Jeziora Średniego i Jeziora Małego) połączone będzie z zarybianiem w/w zbiornika wodnego jesiennym narybkiem szczupaka.

Zarybianie Jeziora Średniego w ramach tzw. biomanipulacji prowadzone będzie przy udziale Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu oraz Prof. dr hab. Stanisława Podsiadłowskiego - pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którym Gmina Turawa współpracuje od 2008 roku w zakresie rewitalizacji  przedmiotowego zbiornika.

Opisany zabieg biomanipulacji ma na celu przebudowę łańcucha  pokarmowego ekosystemu wodnego, dzięki czemu eliminowany jest w akwenie fitoplankton, którego nadmierny rozwój jest niekorzystny dla zbiornika.

Działania mają na celu propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych oraz wzbogacanie wiedzy uczniów na temat ochrony wód, organizmów wodnych, w tym ichtiologii.

 

plakat - sprzątanie świata 2018.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.