Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Piknik ekologiczny w Turawie

W dniu  8 września 2018r. w trakcie Dożynek Gminnych w Turawie odbył się drugi tegoroczny PIKNIK ekologiczny, zrealizowany w ramach partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”. Działanie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa i Gmina Komprachcice – Partnerami Projektu.

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców miasta Opola, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice.

Edukacja ekologiczna prowadzona w trakcie Dożynek Gminnych odbywających się w Turawie w ramach Pikniku ekologicznego - adresowana była do mieszkańców Gminy Turawa, gości dożynkowych oraz turystów odwiedzających Jeziora Turawskie w czasie imprezy.

Głównym przesłaniem Pikniku była promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. Podczas imprezy przy okazji Gminnych Dożynek w Turawie mieszkańcy oraz goście dożynkowi dowiedzieli się jak dbać o środowisko naturalne i być Eko.

W trakcie Pikniku ekologicznego odbyło się wiele działań ekologicznych, w tym: wykład ekologiczny o tematyce związanej z gospodarką odpadami prowadzony przez eksperta w dziedzinie ochrony środowiska Pana Mariusza Orzechowskiego – Specjalisty ds. ochrony środowiska i GIS - Pracownia analiz przestrzennych i środowiskowych EkoLogika.

Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać prelekcji o dwóch zakresach tematycznych: Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w Gminie Turawa oraz Zagrożenia dla człowieka i środowiska wynikające z niewłaściwego postępowania z odpadami, w tym zagrożenia związane ze spalaniem śmieci.

Mieszkańcy mogli wziąć udział w dyskusjach odnośnie współczesnych zagrożeń dla człowieka i środowiska, a wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami. Dożynkowi słuchacze aktywnie uczestniczyli w wykładzie ekologicznym jak również w działaniach prowadzonych na scenie dożynkowej, gdzie prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami np.: konkursy wiedzy na temat prawidłowej segregacji śmieci, recyklingu surowców wtórnych itp.

Uczestnicy konkursów zmagali się między innymi ze zgniataniem butelek PET na czas, wrzucaniem zgniecionych plastików do odpowiedniego worka na odpady itp. Nagrodami dla zwycięzców były atrakcyjne zestawy gadżetów edukacyjnych np. zgniatarki do butelek PET, plecaki, torby ekologiczne, kubki, ekonotatniki, puzzle o tematyce ekologicznej, książki i zeszyty edukacyjne.    

Organizatorzy Pikniku zorganizowali dodatkowo odrębny stragan ekologiczny (tzw. wyspa ekologiczna), w którym można było pozyskać materiały dotyczące właściwej segregacji odpadów, w tym broszury edukacyjne i materiały o szeroko pojętej ochronie środowiska oraz ciekawe gadżety ekologiczne. Pracownicy Urzędu Gminy Turawa, obsługując stoisko edukacyjne podczas Pikniku udzielali praktycznych wskazówek i rad jak właściwie segregować odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Przy stoisku edukacyjnym odbyły się również konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się losowania pytań konkursowych wiedzy o segregacji odpadów. Dla osób udzielających prawidłowe odpowiedzi czekały dyplomy „Wspólna akcja segregacja” oraz nagrody – zestawy gadżetów edukacyjnych.

W przedsięwzięciu wziął również udział: REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Nadleśnictwo Turawa oraz Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa, która włączając się w piknik promowała ochronę wód - „Oszczędzając wodę, troszczysz się o środowisko”.

Firma Remondis, która zajmuje się odbiorem i wywozem odpadów komunalnych w Gminie Turawa dysponowała ciekawym  stoiskiem edukacyjnym, na którym również prowadzone były warsztaty ekologiczne. W trakcie warsztatów prezentowane były zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami, korzyści płynące z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.

Z kolei pracownicy Nadleśnictwa Turawa promowali pozytywne postawy jak dbać o otaczające nas środowisko i przypominali o dobrych nawykach, aby nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były zanieczyszczone. Na stoisku Nadleśnictwa Turawa dzieci mogły zagrać na kole fortuny, tym samym sprawdzić swoją wiedzę o ekologii i ochronie środowiska. 

Kolejne pikniki ekologiczne w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” będą realizowane w 2019 roku, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

 

Piknik ekologiczny jest realizowany w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

logotypy-pikniki.jpeg

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.