Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zapraszamy na PIKNIK EKOLOGICZNY

Wójt Gminy Turawa serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Turawa, gości oraz turystów odwiedzających Jeziora Turawskie na: PIKNIK EKOLOGICZNY– 8 września 2018r. – Turawa teren  przy Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa

Rozpoczęcie: godz. 15.00 - teren przy Urzędzie Gminy Turawa

W Programie:

 • Wykład ekologiczny o tematyce związanej z gospodarką odpadami, Ekspert:Mariusz Orzechowski - Specjalista ds. ochrony środowiska i GIS
 • Pracownia analiz przestrzennych i środowiskowych EkoLogika
 • Konkursy ekologiczne dla dzieci, gry i zabawy z nagrodami,  
 • Stoiska edukacyjne, gdzie można będzie uzyskać informacje dotyczące właściwego postępowania z odpadami oraz otrzymać broszury informacyjne,
 • praktyczne informacje jak dbać o otaczające nas środowisko,
 • upowszechnianie wiedzy na temat dobrych nawyków, aby nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były zanieczyszczone,          
 • Dodatkowo uczestnicy wydarzenia dowiedzą się o ochronie wody pitnej – „Oszczędzając wodę, troszczysz się o środowisko”

W przedsięwzięciu bierze również udział: REMONDIS OPOLE Sp. zo.o., Nadleśnictwo Turawa oraz Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa - „Oszczędzając wodę, troszczysz się o środowisko”.

Przedstawiciele Remondisa oraz Nadleśnictwa Turawa będą udzielać praktycznych informacji jak dbać o otaczające nas środowisko i przypominać o dobrych nawykach, aby nasze lasy, jeziora, brzegi rzek itp. nie były zanieczyszczone.

Ekopiknik jest realizowany w ramach partnerskiego Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Miasto Opole, natomiast Gmina Turawa i Gmina Komprachcice – Partnerami Projektu.

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców miasta Opola, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice.

Działania w ramach ekopikniku mają na celu: edukację ekologiczną poświęconą zagadnieniom gospodarki odpadami, promowanie pozytywnej postawy dot. segregacji odpadów, upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych i zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.

Głównym przesłaniem Ekopikniku jest promocja prawidłowej gospodarki odpadami oraz zasad segregacji odpadów czyli czyste środowisko wokół nas. W trakcie imprezy uczestnicy dowiedzą się jak dbać o środowisko naturalne i być Eko.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wysłuchać prelekcji i wziąć udział w dyskusjach odnośnie współczesnych zagrożeń dla człowieka i środowiska, a wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami.

Odbiorcy: wszyscy mieszkańcy Gminy Turawa oraz goście i turyści odwiedzający Gminę Turawa i Jeziora Turawskie.

Wszystkie atrakcje odbędą się w trakcie dożynek gminnych w Turawie – plac przy UG Turawa.

Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny!

 

Ekopiknik jest realizowany w ramach Projektu  „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ekopiknik Turawa logotypy2.jpeg

 

Turawa-EkoPiknik-Dozynki.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.