Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Apel do mieszkańców

Mając na uwadze liczne pożary różnego rodzaju składowisk odpadów i wysypisk śmieci na terenie całego kraju, w związku z zaleceniami Wojewody Opolskiego, zwracamy się do mieszkańców Gminy Turawa z prośbą o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie składowania lub transportu odpadów.

Właściwa postawa obywatelska może zapobiec powstawaniu skażeń i pożarów oraz wyeliminować czynnik zagrożenia zdrowia i życia ludności na terenie naszej gminy.

Informacje proszę kierować do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Turawa,  tel.: 77 4 212 012 wew. 123, 105.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.