Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs fotograficzny - Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza konkurs fotograficzny NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA na wykonanie zdjęć przedstawiających lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest pod tym linkiem.

Prace można zgłaszać do 15 października.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Plakat Aglomeracja Opolska - konkurs FOTO.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.